พีทีที โออาร์ เปิดสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่าน รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมเมือง ลดเวลาจอดรอได้สูงสุด 43% และลดเวลาการให้บริการสูงสุด 41% เมื่อเทียบกับสถานีบริการฯรูปแบบเดิม

นางสาวจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีโออาร์และศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตย์  เอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมเปิดสถานีบริการน้ำมันพีทีทีสเตชั่นสาขาสามย่านซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมเมืองและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสถานีบริการฯ

นางสาวจิราพร กล่าวว่า สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่านตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนทำให้มีปริมาณการใช้บริการสูงมากในขณะที่พื้นที่ของสถานีบริการฯ มีขนาดจำกัดการออกแบบพื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรมจึงต้องคำนึงถึงความต้องการของสังคมเมืองความสามารถการรองรับปริมาณรถยนต์โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (Rush Hour) การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุดรวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการทุกขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบด้านจราจรและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ 

สถานีบริการน้ำมันพีทีทีสเตชั่นแห่งนี้ มีรูปแบบและองค์ประกอบของสถานีที่แตกต่างไปจากสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น แห่งอื่น ทั้งในด้านการออกแบบผังสถานีบริการฯ การบริหารการจราจรภายในสถานีบริการฯ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานีบริการฯ

รวมถึงการคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณ และชุมชน เช่นการเดินรถแบบวงเวียนทำให้รถเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันและวนต่อเนื่อง ได้ไม่เกิดแถวคอยกีดขวางรถคันอื่นๆ การแยกพื้นที่บริการรถที่มีขนาดต่างกัน (Zoning) พร้อมติดตั้งป้ายจราจรแสดงตู้จ่ายที่ว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ นวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาการเติมน้ำมัน 

โดยการติดตั้งตู้จ่ายพิเศษ ที่สามารถจ่ายน้ำมันได้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในทุกตู้จ่าย และสามารถจ่ายน้ำมันด้วยอัตราการไหลสูงสุดของตู้จ่ายตลอดเวลาตั้งแต่ลิตรแรกที่เติม การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการตั้งเวลาเพื่อปรับความสว่างของจอแอลอีดี (LED) อัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสถานีบริการฯ รวมถึงการรองรับการจ่ายเงินได้ทุกประเภททั้งเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ (e-Wallet) และไดนามิคคิวอาร์โค้ด (Dynamic QR Code) เป็นต้น

ซึ่งจากนวัตกรรมต่างๆ ที่นำมาใช้ที่สถานีบริการฯ นี้สามารถลดเวลาจอดรอได้สูงสุด 43% และลดเวลาการให้บริการสูงสุด 41% เมื่อเทียบกับสถานีบริการฯรูปแบบเดิม  ทั้งนี้  แนวทางการบริหารจัดการทั้งหมดนั้นพีทีทีโออาร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานีบริการฯให้เป็นมากกว่าสถานีเติมน้ำมัน  แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างสุขให้กับชุมชนตามแนวคิดลีฟวิ่งคอมมิวนิตี้ (Living Community) อีกด้วย 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here