“ยามาฮ่า” ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) “สนับสนุนการใช้อะไหล่แท้” เพื่อความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกในการเลิกใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์คุณภาพภายใต้แบรนด์ “ยามาฮ่า” ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ Yamaha, Kawasaki, Suzuki และ Honda ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ของแท้ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ด้วยการร่วมมือรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศตระหนักและเลิกการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสินค้าเลียนแบบ

พร้อมจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์ของแท้และของปลอม เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ของแท้ ตลอดจนสามารถประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากใช้สินค้าเลียนแบบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นในด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทยในอนาคต

ซึ่งในปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับสากล และส่งผลเสียในหลายด้าน เช่น ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคที่ใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้อายุการใช้งานของสินค้านั้นสั้น และยังอาจได้รับอันตรายเนื่องจากสินค้าที่ไม่ได้รับมาตราฐานและความปลอดภัย ทั้งนี้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการลงทุนเชิงนวัตกรรมโดยเฉพาะอีกด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here