นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการกลุ่มสิทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบห้องความดันลบแบบ Modular Unit จำนวน 4 ห้อง จากจำนวนรวมทั้งหมด 10 ห้อง ผ่าน “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ                                 

โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณ โถงอาคารมรว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากประธานสภาอุตสาหกรรม  เป็นประธาน “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ภายใต้มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ ห้องความดันลบแบบ Modular Unit และแบบ Non-Mobility ชุด Rapid Antigen test และกล่องห่วงใยจากใจ ส.อ.ท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ ลดความเสี่ยงของบุคคลากรทางการแพทย์ ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด รวมไปถึงลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 สู่สมาชิก ส.อ.ท. และประชาชนทั่วไป

สำหรับห้องความดันลบ ชุดทำห้องความดันลบ และตู้เก็บวัคซีน ที่ ส.อ.ท. ดำเนินการนั้น ล้วนเป็นผีมือของ  ผู้ผลิตไทยทั้งสิ้น โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาทิ มอก. อย. และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งผลักดันโครงการ Made in Thailand เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตคนไทยเสมอมา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 ครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here