บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกาศแต่งตั้ง มร.ทัตสึยะ โนซากิ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยเข้ามารับหน้าที่ต่อจาก มร.ชิเงโอะ ฮา ยาคาวะ ที่ครบวาระการปฏิบัติงานในประเทศไทย

สำหรับ มร.ทัตสึยะ โนซากิ เป็นผู้บริหารยุคใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในประเทศไทย และพร้อมที่จะนำพายามาฮ่า สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ารถจักรยานยนต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ มร.ทัตสึยะ โนซากิ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานในประเทศต่างๆมาอย่างมากมาย ทั้งในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และออสเตรเลีย

นอกจากนี้ มร.ทัตสึยะ โนซากิ ยังมีประสบการณ์ในการบริหารงานที่ยามาฮ่า มากว่า 26 ปี ด้วยบุคลิกที่มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีความชำนาญด้านการวางแผน, การบริหารธุรกิจ และการตลาดในหลากหลายผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่า อาทิ รถจักรยานยนต์, ยานยนต์ทางน้ำ, เครื่องเรือยนต์ รวมทั้งเครื่องยนต์เอนกประสงค์ จึงมีความพร้อมที่จะสานต่อภารกิจในด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ต่อไป