ยามาฮ่าร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกการขับขี่ สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 200 ใบ ในโครงการ We Care We Save 2564

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ในโครงการ “ศิริราชรณรงค์สวมหมวกนิรภัย We Care we Save 2564” ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมุ่งเน้นให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช และผู้เข้ารับบริการ ให้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และร่วมสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

สำหรับการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 200 ใบ ในโครงการ We Care We Save 2564 ครั้งนี้มีขึ้น ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้