ภายในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 24 เป็นงานแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยการนำเสนอรถยนต์ที่น่าตื่นเต้น สร้างความประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่หลงใหลในโลกของรถยนต์ และเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ความตื่นเต้นให้กับทุกท่าน ยังมีกิจกรรมพิเศษ “Lucky Draw” ที่เตรียมเสนอรางวัลมากมายสำหรับผู้โชคดีที่เข้าร่วมชมงานแสดงรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ซื้อบัตรเข้าชมงาน ลุ้นรับรถ เพียงตอบแบบสอบถาม

รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า LUMIN จำนวน 1 คัน ประมาณการมูลค่า 500,000 บาท

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Kawasaki KLX230 มูลค่า 145,200 บาท

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Yamaha Fazzio มูลค่า 53,800 บาท

รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ Suzuki Nex Crossover มูลค่า 49,900 บาท

รางวัลที่ 5 รถจักรยานยนต์ Honda Wave110i มูลค่า 46,400 บาท

รางวัลที่ 6 ของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “ผู้จัดงาน” “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45” ได้จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขกติกาดังนี้

“ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” คือผู้ชมงานที่ซื้อบัตรเข้าชมงานเท่านั้น

“ ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องสแกน QR Code บนบัตรชมงานที่ซื้อ เพื่อกรอกแบบสอบถามบนเว็บไซต์ www.motorshow.in.th พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขบนหางบัตรชมงานที่ซื้อเพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่าน (1 หมายเลขบนบัตรชมงาน และ 1 บัตรประชาชน จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

“ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถาม ฯ ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธิ์ชิงโชค

“ ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถามฯ ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 20.30 น.

“ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 21.00 น. ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” (รถรางวัล) ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงาน

“ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.motorshow.in.th ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

“ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ

หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป

“ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น

สำหรับรางวัลเล็กจำนวน 100 รางวัล (1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน) “ผู้จัดงาน” จะจัดส่งของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด

สำหรับผู้จองจองรถยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ลุ้นรับรถยนต์ รถยนต์ MG 4 ELECTRIC D VERSION ประมาณการมูลค่า 769,900 บาท

กติกาและเงื่อนไข

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “ผู้จัดงาน” “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45” ได้จัดทำเงื่อนไข สำหรับการชิงโชคลุ้นรางวัล รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ สำหรับ ผู้ที่จองรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ดังนี้ “ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ต้องเป็นผู้ที่จองรถยนต์และมีหลักฐานใบจอง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 เท่านั้น “ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ต้องสแกน QR CODE ที่เคาเตอร์กองอำนวยการ หรือ ประชาสัมพันธ์ เพื่อยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญต่อการร่วมชิงโชครางวัลรถยนต์ รายการ “จองรถยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ลุ้นรับรถยนต์” ให้ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ชิงโชค (1. ชื่อ-นามสกุล 2. เบอร์โทรศัพท์ 3.หมายเลขบัตรประชาชน 4. รูปภาพใบจอง 1 ใบจอง จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น) “ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ต้องส่งข้อมูลเพื่อชิงโชครางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 20.30 น. “ ผู้จองรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัล ” ที่จองรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ภายในงาน และเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชครถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากมีการตรวจสอบพบว่า การจองรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ของท่านไม่ได้เป็นความจริง หรือมีการยกเลิกการจองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และไม่ผ่านธุรกรรมการเงินในการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้จัดงานจะถือว่าสิทธิ์ที่จะชิงโชครางวัลรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ของท่านถือเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 21.00 น. ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยน์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ลุ้นรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงานฯ “ผู้จัดงาน” จะโทรศัพท์แจ้ง “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.motorshow.in.th ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชน มาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ได้ติดต่อแจ้งถึงเรื่องการรับรางวัล หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป “ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้ การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด

จองรถจักรยานยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ ZEEHO AE6+ มูลค่า 109,000 บาท
กติกาและเงื่อนไข

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “ผู้จัดงาน” “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45” ได้จัดทำเงื่อนไข สำหรับการชิงโชคลุ้นรางวัล รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ สำหรับ ผู้ที่จองรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ดังนี้

“ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ต้องเป็นผู้ที่จองรถยนต์และมีหลักฐานใบจอง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 เท่านั้น

“ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ต้องสแกน QR CODE ที่เคาเตอร์กองอำนวยการ หรือ ประชาสัมพันธ์ เพื่อยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญต่อการร่วมชิงโชครางวัลรถยนต์ รายการ “จองรถยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ลุ้นรับรถยนต์” ให้ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ชิงโชค (1. ชื่อ-นามสกุล 2. เบอร์โทรศัพท์ 3.หมายเลขบัตรประชาชน 4. รูปภาพใบจอง 1 ใบจอง จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

“ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ต้องส่งข้อมูลเพื่อชิงโชครางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 20.30 น.

“ ผู้จองรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัล ” ที่จองรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ภายในงาน และเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชครถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากมีการตรวจสอบพบว่า การจองรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ของท่านไม่ได้เป็นความจริง หรือมีการยกเลิกการจองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และไม่ผ่านธุรกรรมการเงินในการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้จัดงานจะถือว่าสิทธิ์ที่จะชิงโชครางวัลรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ของท่านถือเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป

“ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 21.00 น. ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยน์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ลุ้นรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงานฯ

“ผู้จัดงาน” จะโทรศัพท์แจ้ง “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.motorshow.in.th ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

“ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชน มาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ได้ติดต่อแจ้งถึงเรื่องการรับรางวัล

หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป

“ ผู้จองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น

พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้

การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด

ใช้จ่ายสินค้า ภายใน Hall 4 ลุ้นรับรถกอล์ฟ Kepler มูลค่า 195,000 บาท

เพียงใช้จ่ายสินค้า ภายใน Hall 4 ตั้งแต่ 500 บาทเป็นต้นไป นำใบเสร็จสินค้าของท่าน กรอกใน QR Code เพื่อร่วมชิงโชค ชิงรางวัลรถกอล์ฟ Kepler มูลค่า 195,000 บาท ท่านสามารถสแกน QR Code ได้ที่ป้ายภายใน Hall 4
จับรายชื่อผู้โชคดี ณ Lucky Draw / Challenger 3
เงื่อนไขเป็นไปตามผู้จัดงานกำหนด