ย้อนชม จังหวะล้มของ ฮอร์เก ลอเรนโซ่ ในรอบ FP2 ที่ สนามแอสเซน ด้วยความเร็วกว่า 200 กม./ชม.