คาล ครัชโลว์ มนุษย์เสริมใยเหล็ก พลาดล้มอย่างแรงขณะพยายามบิดทำเวลาเพื่อเข้าสู่ Q2 ทว่า กลับเสียหลักล้มลงบริเวณโค้ง 5 ถึงแม้จะลุกขึ้นมาได้ แต่ไม่แน่ใจจะมีส่วนไหนบุบสลายเพิ่มอีกหรือไม่